maandag 22 oktober 2012

Mobile Case: Astma Fonds


Goede doelen in Nederland staan voor de uitdaging om fondsen te werven en vrijwilligers aan zich te verbinden, ook nu het Bel-me-Niet register van kracht is en de opt-in wetgeving strenger is. Het Astma Fonds vindt mobile marketing een goede, nieuwe aanvulling.
"Collectanten werven wordt steeds uitdagender," zegt Sanne de Beus, collectemanager bij het Astma Fonds. "Het kanaal telemarketing is bijna aan zijn einde. Met mobile marketing bereiken we mogelijk een andere en jongere doelgroep. We zetten meer kanalen in: straatwerving, online enquĂȘtes, affiliate marketing en werving bij supermarkten en tuincentra. Mobiel is daarop een innovatieve en kwalitatieve aanvulling gebleken."

De case: Het Astma Fonds zette sinds 2009 drie mobiele campagnes in om collectanten te werven. Dat gebeurde via het mobiele panel van mobiele interactiepartij Valuewait. Naast het vinden van collectanten, maakten de campagnes dat deelnemers zich realiseerden hoe belangrijk longen zijn. Deelnemers werden zich bewust van het probleem van longziekten, hoe deze worden veroorzaakt en de doelstellingen van het Astma Fonds. Dat gebeurde door enkele inleidende kennisvragen over bijvoorbeeld het enorme aantal liters zuurstof dat je per dag inademt of het aantal mensen in Nederland met de ziekte COPD.

Resultaten
Het Astma Fonds richt zich in de campagnes op iedereen boven de 18 jaar die in de collecteweek in mei, 90 minuten tijd vrij wil maken om in de eigen buurt te collecteren. Het Astma Fonds wierf via dit mobiele kanaal al vele honderden collectanten. De conversie cijfers lopen uiteen van 4,3% tot 9,1% van het panel, die bereidheid tonen om te collecteren. Voor het laagste conversiecijfer (4,3%) is een verklaring. De Beus: "Veel deelnemers in de laatste campagne gaven aan al te collecteren voor het Astma Fonds. Zij waren dus in eerdere campagnes al geworven." Opvallend is bovendien dat 39% van de gegadigden man is. Dat is buitengewoon voor het Astma Fonds, waar veel vrouwen zich aandienen als vrijwilliger. "Het is ons dus ook gelukt om nieuwe doelgroepen aan te boren." Als het aan het Astma Fonds ligt, zal mobiele marketing deel blijven uitmaken van de media mix. Wil je ervaren hoe de campagne eruit ziet? Scan de QR code of sms 'VW COPD' naar 1008.Bron: Adformatie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten