dinsdag 6 november 2012

Goede Doelen onderzoek: ’Connected gemakzoeker biedt veel kansen, maar vraagt om andere benadering’


[door Richard Otto] Familie Kenniscentrum (FKC) –een initiatief van uitgeverij Bindinc-  heeft onlangs landelijk segmentatieonderzoek opgezet onder donateurs van goede doelen. Het grootschalige onderzoek is uitgevoerd door Mediatest in april 2012 onder ruim 1.500  donateurs in Nederland. Jongeren, in het onderzoek ook wel connected gemakzoeker genoemd, vragen echter om een andere benadering en bieden veel kansen. Zij zijn namelijk bereid meer te doneren dan ze nu doen. In het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau MediaTest, worden zes segmenten genoemd: de royale babyboomer, de welwillende AOW-er, de loyale donateur,  de connected gemakszoeker, de aan-de-deur-gever en de sporadisch donerende levensgenieter.  De connected gemakszoeker biedt kansen voor goede doelen Het meest afwijkende segment is de connected gemakszoeker. 


Deze consumenten doneren nu nog vrij weinig, maar zijn in tegenstelling tot de overige groepen wel bereid om meer te doneren. Dit maakt deze groep kansrijk voor goede doelen. Zij vragen wel om een andere benadering dan de overige groepen. Goede doelen moeten vooral iets relevants en leuks bieden. Ze willen zich  betrokken voelen bij het doel en direct invloed hebben op wat er met hun bijdrage gebeurt. Ze worden het liefst via-via of persoonlijk benaderd, bijvoorbeeld via social of mobile media. Een donateursblad of online nieuwsbrief is niet  aan hen besteed. Connected gemakszoekers hebben een unieke en  kansrijke positie voor goede  doelen. Zij geven als enige van de zes segmenten aan dat zij  meer geld zouden doneren als  ze vaker benaderd zouden worden. Zij hebben nu dus kennelijk niet het gevoel dat ze voldoende worden benaderd. Dat gevoel wordt wellicht  verklaard door het feit dat zij op het gebied van  mediagebruik zo sterk afwijken van de andere groepen. Connected gemakszoekers zijn in tegenstelling tot de overige groepen internetgeoriënteerd. Ze zijn veel te vinden op social media en gebruiken veel mobiel internet. Dit in tegenstelling tot de oudere groepen, die een meer traditioneel mediagebruik hebben.

De groep connected gemakszoekers bestaat uit twintigers en dertigers met een middelbare tot hoge opleiding. 70% heeft een betaalde baan.  Hun inkomen is nog groeiend en varieert daarom van beneden modaal tot twee keer modaal. De groep bestaat uit meer vrouwen (63%) dan mannen (37%).Ze houden van sporten, lezen, uitgaan, reizen en theater-/ bioscoopbezoek. Ze zijn niet gelovig en de politieke voorkeur varieert sterk.  Connected gemakszoekers maken de hele dag door gebruik van (mobiel) internet. Ze hebben een smartphone (70%) en soms ook  een tablet (37%). Ze leven online en maken veel gebruik  van verschillende social media.

De volledige whitepaper is vanaf via de website www.familiekenniscentrum.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten